டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் - IV மாதிரி வினா - விடை


1. விதவைகள் மறுமண சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்ட ஆண்டு?
(A) 1846
(B) 1856
(C) 1870
(D) 1891
See Answer:

2. இந்தியாவில் தேசிய பூங்காக்கள் எண்ணிக்கை?
(A) 500
(B) 98
(C) 200
(D) 13
See Answer:

3. நள்ளிரவில் சூரியன் உதிக்கும் நாடு?
(A) மடகாஸ்கர்
(B) நார்வே
(C) கியூபா
(D) ஜப்பான்
See Answer:

4. தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு
(A) 1993
(B) 1997
(C) 1995
(D) 1992
See Answer:

5. பின்வரும் எந்த எரிவாயு இதய நோய் ஏற்படுகிறது?
(A) ஓசோன்
(B) நைட்ரஜன் ஆக்சைடுகள்
(C) கார்பன் மோனாக்சைடு
(D) சல்பர் டை ஆக்சைடு
See Answer:

6. வெள்ளை யானை பூமி?
(A) தாய்லாந்து
(B) துருக்கி
(C) ஆப்ரிக்கா
(D) டென்மார்க்
See Answer:

7. முல்லைப் பெரியாறு அணை பிரச்சனையால் பாதிக்கப்பட்ட மாநிலங்கள்?
(A) தமிழ்நாடு-ஆந்திரப்பிரதேசம்
(B) தமிழ்நாடு-கேரளா
(C) தமிழ்நாடு-கர்நாடகா
(D) தமிழ்நாடு-ஒரிசா
See Answer:

8. தாவரங்கள் இரவு நேரங்களிள் வெளியிடும் வாயு எது?
(A) கார்பன் டை ஆக்ஸைடு
(B) ஆக்ஸிசன்
(C) மீத்தேன்
(D) ரைபோசோம்
See Answer:

9. பொது அறிவு என்னும் நூலின் ஆசிரியர்?
(A) வால்டேர்
(B) பெஞ்சமின் பிராங்க்ளின்
(C) தாமஸ் பெய்ன்
(D) தாமஸ் ஜெபர்சன்
See Answer:

10. மனித உரிமை ஆணையத்தின் தலைவர் ஓய்வு பெறும் வயது?
(A) 60
(B) 65
(C) 70
(D) 68
See Answer:

Try Again! மீண்டும் முயற்சி செய்ய
Chicago personal injury attorney   Auto Insurance Quote Life Insurance Quote Car Insurance Quote Best Equity Loan Mesothelioma Treatments  hair removal washington dc. laser hair removal washington dc. hair laser removal virginia.  hair removal washington dc

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

இனி பதிவு செய்தவர்கள் மட்டுமே ONLINE TEST எழுத முடியும். எனவே இங்கு பதிவு செய்யவும்.

You can also receive Free Email Updates:

Copyright

Protected by Copyscape Website Copyright Protection