புதிய 9-ஆம் வகுப்பு கலைச்சொற்கள்

புதிய 9-ஆம் வகுப்பு (2018) தமிழ் பாடப்புத்தகத்திலிருந்து தொகுக்கப்பட்ட குறிப்புகள்
கலைச்சொற்கள்
உருபன்    -    Morpheme
ஒலியன்    -    Phoneme
ஒப்பிலக்கணம்    -    Comparative Grammar
பேரகராதி    -   Lexicon
குமிழிக் கல்    -    Conical Stone

நீர் மேலாண்மை    -    Water Management
பாசனத் தொழில்நுட்பம்    -    Irrigation Technology
வெப்ப மண்டலம்    -    Tropical Zone
அகழாய்வு    -   Excavation
கல்வெட்டியல்    -    Epigraphy
நடுகல்    -    Hero Stone
பண்பாட்டுக் குறியீடு    -    Cultural Symbol
புடைப்புச் சிற்பம்    -    Embossed sculpture
பொறிப்பு    -    Inscription
ஏவு ஊர்தி    -    Launch Vehicle
ஏவுகணை    -    Missile
கடல்மைல்    -    Nautical Mile
காணொலிக் கூட்டம்    -    Video Conference
பதிவிறக்கம்    -   Download
பயணியர் பெயர்ப் பதிவு    -   Passenger Name Record (PNR)

புதிய பாடத்திட்டம் 2018 - ஆறாம் வகுப்பு - பாடக்குறிப்புகள்
பொது அறிவு கேள்வி பதில்கள்
GENERAL TAMIL QUESTION AND ANSWER
APTITUDE & MENTAL APILITY TEST
Tamil Ilakkiya Varalaru Vina Vidai
TNPSC, TRB, TET & POLICE EXAM GK ONLINE TEST 

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

இனி பதிவு செய்தவர்கள் மட்டுமே ONLINE TEST எழுத முடியும். எனவே இங்கு பதிவு செய்யவும்.

You can also receive Free Email Updates:

Copyright

Protected by Copyscape Website Copyright Protection