இத்தளத்தில் உள்ள அனைத்து ONLINE தேர்வுகளையும் எழுத

TNPSC Science question and answer in tamil1. மையப்புள்ளியிலிருந்து ஊசல்குண்டு அடையும் பெரும இடப்பெயர்ச்சி?
(A) வீச்சு
(B) அலைவு நேரம்
(C) அலை நீளம்
(D) அதிர்வெண்
See Answer:

2. வினாடி ஊசலின் அலைவு நேரம்?
(A) 1 வினாடி
(B) 2 வினாடி
(C) 0.995 வினாடி
(D) 9.95 வினாடி
See Answer:

TNPSC Group 4 Science Question Answers1. தமிழ்நாட்டில் காற்றாலைகள் காணப்படும் இடம்?
(A) ஆரல்வாய்மொழி
(B) கயத்தாறு
(C) மேற்கூறிய இரு இடத்திலும்
(D) எட்டயபுரம்
See Answer:

2. நிறையைப் பாதியாக்கி திசைவேகத்தை இருமடங்காக்கினால், பொருளின் இயக்க ஆற்றல்?
(A) மாறாமலிருக்கும்
(B) இரு மடங்காகும்
(C) நான்கு மடங்காகும்
(D) பாதியாகும்
See Answer:

சமீப கால நிகழ்வுகள் 2016 வினா விடைகள்-07


1. சென்சார் போர்டை சீரமைக்க சமீபத்தில் நியமிக்கப்பட்டுள்ள சிறப்பு குழுவின் தலைவர்?
(A) ஷியாம் பெனகல்
(B) அஸ்வின் ஜடேஜா
(C) மார்லன் ஜேம்ஸ்
(D) ராகுல் சிசோதியா
See Answer:

2. அரசு விளம்பரங்களுக்கான வழிமுறைகளை வகுக்க யார் தலைமையில் கமிட்டி அமைக்கப்பட்டுள்ளது?
(A) எஸ்.ரவி திரிபாதி
(B) பி.பி.தாண்டன்
(C) டாக்டர் ஏ.மாதவமேனன்
(D) ராகுல் சிசோதியா
See Answer:
Next Page Home

இனி பதிவு செய்தவர்கள் மட்டுமே ONLINE TEST எழுத முடியும். எனவே இங்கு பதிவு செய்யவும்.