இனி பதிவு செய்தவர்கள் மட்டுமே ONLINE TEST எழுத முடியும். எனவே இங்கு பதிவு செய்யவும்.

இத்தளத்தில் உள்ள அனைத்து ONLINE தேர்வுகளையும் எழுத

VAO Questions - Basic of village administration questions answers


1. தமிழ்நாட்டின் எந்த மாவட்டத்தில் மட்டும் நில ஒப்படை செய்ய தனியாக பரப்பளவு நிர்ணயக்கபடுள்ளது?
(A) திருநெல்வேலி
(B) சென்னை
(C) கன்னியாகுமரி
(D) மதுரை
See Answer:

2. பட்டா நிலங்களை கையகப்படுத்துதல் தொடர்பாக விவரங்களை கூறும் சட்டம்?
(A) நில எடுப்புச் சட்டம் 1994
(B) நில எடுப்புச் சட்டம் 1894
(C) நில எடுப்புச் சட்டம் 1984
(D) நில எடுப்புச் சட்டம் 1949
See Answer:

தமிழ் இலக்கிய வரலாறு கேள்வி பதில்கள்-23


1. இக்கால அருணகிரி, தெய்வக் கவிராயர் என்று போற்றப்படுபவர் யார்?
(A) தாயுமானவர்
(B) இராமலிங்க அடிகளார்
(C) குணங்குடி மஸ்தான் சாகிபு
(D) குமரகுருதாசர்
See Answer:

2. வாலை வாரிதி கவிஞர் கீழ்க்கண்ட புலவரில் யாரை தன்னுடன் போட்டியிடுமாறு வாதுக்கு அழைத்தார்?
(A) உமறுப்புலவர்
(B) கடிகை முத்துப்புலவர்
(C) அப்துல்காசிம் மரைக்காயர்
(D) கிழவன் சேதுபதி விசயரகுநாத தேவர்
See Answer:

Current Affairs 2015 Question Answer for TNPSC Group 2A & VAO Exams


1. புவி வெப்பமடைதல் மற்றும் சூழல் மாற்றத்தால் பாதிக்கப்படாமல் நிலைத்து நின்று பலன் தரும் என தற்போதைய ஆய்வில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மரம்
(A) கோகோ மரம்
(B) மல்பரி மரம்
(C) தேக்கு மரம்
(D) வில்லோ மரம்
See Answer:

2. பின்வரும் யாருக்கு 2015ஆண்டுக்கான ஞானபீட (51வது) விருது வழங்கப்பட்டது?
(A) கிரிஷ் கர்னாட்
(B) ரகுவீர் சௌத்ரி
(C) ஷியாமபிரசாத்
(D) பாலச்சந்திர நெமதே
See Answer:
Next Page Home