இத்தளத்தில் உள்ள அனைத்து ONLINE தேர்வுகளையும் எழுத

தமிழ் இலக்கிய வரலாறு வினா விடைகள்-241. ஏலாதி எத்தனை அடி வரையரைகள், எத்தனை அருங்கருத்தக்களை உள்ளடக்கியது?
(A) 2 அடி,6 கருத்துகள்
(B) 4 அடி,8 கருத்துகள்
(C) 4 அடி,6 கருத்துகள்
(D) 4 அடி,4 கருத்துகள்
See Answer:

2. திராவிட மொழிகளின் தாய் "தமிழ்" என உலகுக்கு பறைசாற்றியவர்?
(A) கால்டுவெல்
(B) ஸ்டீபன் பவல்
(C) ரிச்சர்ட்சன்
(D) கிளைவ்
See Answer:

நடப்பு நிகழ்வுகள் வினா விடை 2015-2016


1. ஜனவரி 8, 2016-இல் இந்தியப் போட்டிக் கமிஷன் (Competition Commission of India) தலைவராக நியமிக்கப்பட்டவர்
(A) தீபக் குப்தா
(B) தேவந்திர குமார் சிக்கிரி
(C) மனோஜ்குமார்
(D) திலிப் சங்கவி
See Answer:

2. 2015 ஆம் ஆண்டிற்கான ராமானுஜன் கணித மேதை விருதைப் பெற்றவர் ?
(A) அமலெந்து கிருஷ்ணா
(B) மிகுல் வால்ஷ்
(C) அதுல் கேஷப்
(D) திலிப் சங்கவி
See Answer:

VAO Questions - Basic of village administration questions answers | Part-4


1. தமிழ்நாட்டின் எந்த மாவட்டத்தில் மட்டும் நில ஒப்படை செய்ய தனியாக பரப்பளவு நிர்ணயக்கபடுள்ளது?
(A) திருநெல்வேலி
(B) சென்னை
(C) கன்னியாகுமரி
(D) மதுரை
See Answer:

2. பட்டா நிலங்களை கையகப்படுத்துதல் தொடர்பாக விவரங்களை கூறும் சட்டம்?
(A) நில எடுப்புச் சட்டம் 1994
(B) நில எடுப்புச் சட்டம் 1894
(C) நில எடுப்புச் சட்டம் 1984
(D) நில எடுப்புச் சட்டம் 1949
See Answer:
Next Page Home

இனி பதிவு செய்தவர்கள் மட்டுமே ONLINE TEST எழுத முடியும். எனவே இங்கு பதிவு செய்யவும்.