பள்ளி ஆய்வக உதவியாளர் தேர்வு கேள்வி பதில்கள்


1. மண்ணின் தன்மைக்கேற்ப வெவ்வேறு நிறங்களில் பளபளக்கும் தாவரம்?
(A) குறிஞ்சி
(B) போபாப்
(C) ஹைட்ரோங்கியா மேக்ரோபலா
(D) வாண்டா
See Answer:

2. வேதிப்பொருட்களின் அரசன் என்று அழைக்கப்படுவது?
(A) கந்தக அமிலம்
(B) ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம்
(C) நைட்ரிக் அமிலம்
(D) அசிட்டிக் அமிலம்
See Answer:

3. ஒரு நாட்டின் பொருளாதாரம் அந்த நாட்டில் பயன்படுத்தப்படும்.............அமிலத்தை பொருத்ததாகும்?
(A) புளோரோ சல்பியூரிக்
(B) கந்தக
(C) நைட்ரிக்
(D) லாக்டிக்
See Answer:

4. உலகின் அதிக வலிமைமிக்க அமிலம்?
(A) கந்தக அமிலம்
(B) ஃபுளுரோ சல்பியூரிக் அமிலம்
(C) நைட்ரிக் அமிலம்
(D) கார்போனிக்
See Answer:

5. கீழ்கண்டவற்றுள் ஒன்று வீட்டு பயன்பாட்டிற்கு பயன்படும் உப்பு ஆகும்?
(A) கால்சியம் பாஸ்பேட்
(B) சோடியம் கார்பனேட்
(C) சோடியம் குளோரைடு
(D) பெரஸ் சல்பேட்
See Answer:

6. குளிர்பானம் மற்றும் ரொட்டிகளில் பயன்படுத்தப்படும் வாயு?
(A) சோடியம் கார்பனேட்
(B) சோடியம் பை கார்பனெட்
(C) பொட்டாசியம் நைட்ரேட்
(D) பெரஸ் சல்பேட்
See Answer:

7. காப்பர் சல்பேட் இது தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது?
(A) வெடி மருந்து
(B) குளிர் பானம்
(C) கண்ணாடி
(D) புச்சிக்கொல்லி
See Answer:

8. செரிமாணமின்மையை சரிசெய்யப் பயன்படுவது?
(A) மெக்னிசியம் பால்மம்
(B) கால்சியம் கூழ்மம்
(C) சோடியம் குளோரைடு
(D) காலமைன்
See Answer:

9. மண்ணெண்ணெய் கலோரி மதிப்பு........(K cal / kg)?
(A) 4000
(B) 8000
(C) 10,300
(D) 6000
See Answer:

10. பெட்ரோலின் கலோரிமதிப்பு.........( K cal / kg)?
(A) 11500
(B) 34000
(C) 13,340
(D) 10,300
See Answer:

Try Again! மீண்டும் முயற்சி செய்ய
  Chicago personal injury attorney   Auto Insurance Quote Life Insurance Quote Car Insurance Quote Best Equity Loan Mesothelioma Treatments  hair removal washington dc. laser hair removal washington dc. hair laser removal virginia.  hair removal washington dc

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

இனி பதிவு செய்தவர்கள் மட்டுமே ONLINE TEST எழுத முடியும். எனவே இங்கு பதிவு செய்யவும்.

You can also receive Free Email Updates:

Copyright

Protected by Copyscape Website Copyright Protection