கணிதமேதை இராமானுஜன்

 
 • இராமானுஜம் பிறந்த ஊர் - ஈரோடு
 • இராமானுஜம் திண்ணைப் பள்ளியில் படித்த ஊர் - காஞ்சிபுரம்
 • இராமானுஜம் எந்த எண்ணுக்கு மதிப்பு உண்டு என்று வாதிட்டார் - சுழியம்
 • இலண்டணில் 15ஆம் வயதில் கணிதத்தில் சிறந்து விளங்கியவர் - கார்
 • இராமானுஜம் தனது கண்டுபிடிப்புகளைப் பற்றி யாருக்குக் கடிதம் எழுதினார் - ஹார்டிக்கு
 • சென்னை பல்கலைக்கழகத்திற்குச் சொற்பொழிவு ஆற்ற வந்த திரினிட்டி கல்லூரிப் பேராசிரியர் - ஈ.எச்.நெவில்
 • கணிதத்தில் இரட்டை மாமேதைகள் - ஹார்டி, லிடடில்வுட்
 • கிங்ஸ் கல்லூரி கணித பேராசிரியர் - ஆர்தர் பெர்ஸி
 • இங்கிலாந்து பல்கலைகழகம் இராமானுஜத்திற்க்கு வழங்கிய பட்டம் - எப்.ஆர்.எஸ்
 • திரினிட்டி கல்லூரி இராமானுஜத்துக்கு வழங்கிய உதவி தொகை - 250 பவுண்டு
 • இருவகைகளில், இருகணங்களின் கூட்டுத்தொகையாக வரும் மிகச்சிறிய எண் - 1729
 • இராமானுஜம் காலமான போது அவரது வயது – 33
 • இராமானுஜத்தின் எத்தனையாவது பிறந்தநாளில் அஞ்சல் தலை வெளியிடப்பட்டது – 75 வது பிறந்த நாளில்
 • இராமானுஜத்திற்கு வெளியிடப்பட்ட அஞ்சல் தலைகளின் எண்ணிக்கை – 25 இலட்சம்
 • ரோசர்ஸ் இராமானுஜன் கண்டுபிடிப்புகள் என்னும் நூலை எழுதியவர் - ஹார்டி
 • ஆய்லராக இல்லாவிட்டாலும் இராமானுஜன் குறைந்தபட்சம் ஒரு ஜாகோபி என்று புகழ்ந்தவர் - லிட்டில்வுட்டு
 • ஆய்லர் -சுவிட்சர்லாந்தைச்சேர்ந்த 18ஆம் நூற்றாண்டின் இணையற்ற
  கணிதமேதை
 • ஜாகோபி – 18ஆம் நூற்றாண்டின் ஜெர்மனி கணிதமேதை
 • கணிதத் திறமையால் விஞ்ஞான உலகினைப் பிரமிக்கச் செய்து வரலாற்றில் குறிப்பிடத்தக்க ஓர் இடத்தைப் பெற்ற பிறவிக் கணிதமேதை - இந்திராகாந்தி
 • இராமானுஜம் எழுத்தராக பணிபுரிந்த இடம் - சென்னைத் துறைமுகம்
  சென்னைத் துறைமுகத்தின் குடிநீர் கப்பலின் பெயர் - சீனிவாச இராமானுஜம்
 • இராமானுஜத்தை இலண்டனுக்கு வரவழைத்தவர் - ஹார்டி
 • இராமானுஜன் சாதாரண மனிதரல்லர். அவர் இறைவன் தந்த பரிசு என்றவர் பேரா. ஈ.டி.பெல்
 • இராமானுஜன் முதல் தரமான கணித மேதை என்றவர் இலண்டன் ஆளுநர் லார்ட்மெண்ட் லண்ட்
 • இராமானுஜன் தான் இந்த 20 ஆம் நூற்றாண்டின் மிகப்பெரிய கணித மேதை என்றவர் - பேரா சூலியன் கக்சுலி
ddd
கணிதமேதை சீனிவாச இராமானுஜன் - கேள்வி பதில்கள்

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

இனி பதிவு செய்தவர்கள் மட்டுமே ONLINE TEST எழுத முடியும். எனவே இங்கு பதிவு செய்யவும்.

You can also receive Free Email Updates:

Copyright

Protected by Copyscape Website Copyright Protection