கலைச்சொல் அறிவோம்

TNPSC All Group Exams, TNTET, PGTRB Tamil, Police & RRB  Exams

2018ஆம் ஆண்டு புதிய பாடத்திட்டத்தின்கீழ் வெளியிடப்பட்ட 
தமிழ் பாட புத்தகத்தில் இடம்பெற்ற  கலைச்சொற்கள்

உருபன் - Morpheme
ஒலியன் - Phoneme
ஒப்பிலக்கணம் - Comparative Grammar
பேரகராதி - Lexicon
குமிழிக் கல் - Conical Stone
நீர் மேலாண்மை - Water Management
பாசனத் தொழில்நுட்பம் - Irrigation Technology
வெப்ப மண்டலம் - Tropical Zone

அகழாய்வு - Excavation
கல்வெட்டியல் - Epigraphy
நடுகல் - Hero Stone
பண்பாட்டுக் குறியீடு - Cultural Symbol
புடைப்புச் சிற்பம் - Embossed sculpture
பொறிப்பு - Inscription
ஏவு ஊர்தி - Launch Vehicle
ஏவுகணை- Missile
கடல்மைல்- Nautical Mile
காணொலிக் கூட்டம் - Video Conference
பதிவிறக்கம் - Download
பயணியர் பெயர்ப் பதிவு - Passenger Name Record (PNR)
மின்னணுக் கருவிகள் - Electronic devices
சமூக சீர்திருத்தவாதி – Social Reformer
தன்னார்வலர் – Volunteer
களர்நிலம் – Saline Soil
சொற்றொடர் - Sentence

கழிமுகங்கள் – Estuaries
கலங்கரைவிளக்கம் – Lighthouse,
துறைமுகங்கள் – Ports
பண்டமாற்றுமுறை – Commodity Exchange
இளநீர் - Tender Coconut
அகழி - Moat
கரும்புச் சாறு - Sugarcane Juice
காய்கறி வடிசாறு - Vegetable Soup
குடைவரைக்கோவில் – Cave temple,
கருவூலம் – Treasury,
மதிப்புறு முனைவர் – Honorary Doctorate,
மெல்லிசை - Melody
ஆவணக் குறும்படம் – Document short film ,
புணர்ச்சி – Combination

மற்போர் – Wrestling
இந்திய தேசிய இராணுவம் – Indian National Army
செவ்வியல் இலக்கியம் – Classical Literature
நாட்டுப்புற இலக்கியம் - Folk literature
எழுத்துச் சீர்திருத்தம் - Reforming the letters
எழுத்துரு - Font
மெய்யியல் (தத்ததுவம்) - Philosophy
அசை - Syllable
இயைபுத் தொடை - Rhyme
மனி்தம் - Humane
ஆளுமை - Personality
பண்பாட்டுக் கழகம் - Cultural Academy
வசன கவிதை - Free verse
உவமையணி - Simile
உருவக அணி - Metaphor

Ayakudi Current Affairs 2018 
Jana Tamil Question Bank (6th Tamil Model Test)
Jana Tamil Question Bank (10th Tamil Model Test)
Target TNPSC FB Group Tamil Model question paper 

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

இனி பதிவு செய்தவர்கள் மட்டுமே ONLINE TEST எழுத முடியும். எனவே இங்கு பதிவு செய்யவும்.

You can also receive Free Email Updates:

Copyright

Protected by Copyscape Website Copyright Protection