இந்து மத இணைப்பு விளக்கம் மற்றும் சைவமும் வைணவமும் வினா விடைகள்

EXECUTIVE OFFICER GRADE-IV IN HINDU RELIGIOUS AND CHARITABLE ENDOWMENTS DEPARTMENT - EXECUTIVE OFFICER GRADE-III IN HINDU RELIGIOUS AND CHARITABLE ENDOWMENTS DEPARTMENT

1. கேரளாவில் 'காலடி' என்ற ஊரில் பிறந்த சமயச்சாரியார் யார்?
(A) சங்கரர்
(B) இராமானுஜர்
(C) நிம்பர்கர்
(D) மத்துவர்
See Answer:

2. மும்மூர்த்திகள் என்று யாரை கூறுகிறோம்?
(A) புத்தக் கடவுளர்
(B) சமண சமய கடவுளர்
(C) இந்துசமய கடவுளர்
(D) யூத சமய கடவுளர்
See Answer:
3. இந்து மதம் எத்தனை வகைகளாக உள்ளன?
(A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 6
See Answer:

4. விஷ்ணுவை முழுமுதலாகக்கொள்ளும் சமயம் வைணவம் - இதை நிறுவியவர்?
(A) சங்கரர்
(B) இராமானுஜர்
(C) நம்மாழ்வார்
(D) மத்துவர்
See Answer:

5. மாயையிலிருந்து எத்தனை தத்துவங்கள் தோன்றும் எனக் கூறுவர்?
(A) 195
(B) 101
(C) 96
(D) 108
See Answer:

6. பாஞ்சராத்ர ஆகம விதிப்படி கீழ்க்கண்ட எந்த கோயிலில் பூஜை முதலியன நடைபெறுவதில்லை?
(A) திருப்பதி
(B) காஞ்சிபுரம்
(C) திருவரங்கம்
(D) திருநாராயணபுரம்
See Answer:

7. ‘சாங்கியம்’ என்ற மதப்பிரிவைத் தோற்றுவித்தவர்
(A) கபிலர்
(B) இராமானுஜர்
(C) கெளதமர்
(D) மத்துவர்
See Answer:

8. கீழ்க்காண்பவர்களில் அமரர்களின் தலைவர் யார்?
(A) சூரியன்
(B) எமன்
(C) சந்திரன்
(D) இந்திரன்
See Answer:
9. சாமவேதம் எதனால் ஆனது?
(A) உரைநடையில் ஆனது
(B) இசைப்பாடல்களால் ஆனது
(C) மந்திரங்களால் ஆனது
(D) இலக்கண விதிகளால் ஆனது
See Answer:

10. வைணவ ஆகமங்களின் தலைவர் யார்?
(A) சூரியன்
(B) வியாசர்
(C) விஷ்ணு
(D) இந்திரன்
See Answer:

Try Again! மீண்டும் முயற்சி செய்ய
Chicago personal injury attorney   Auto Insurance Quote Life Insurance Quote Car Insurance Quote Best Equity Loan Mesothelioma Treatments  hair removal washington dc. laser hair removal washington dc. hair laser removal virginia.  hair removal washington dc
Previous
Next Post »
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

இனி பதிவு செய்தவர்கள் மட்டுமே ONLINE TEST எழுத முடியும். எனவே இங்கு பதிவு செய்யவும்.