இதுவரை தமிழகத்தை தாக்கிய புயல்கள்..

2005 டிசம்பர் - பானூஸ்

2008 நவம்பர் - நிஷா

2010 நவம்பர் - ஜல்

2011 டிசம்பர் - தானே

2012 அக்டோபர் - நீலம்

2013 டிசம்பர் - மடி புயல்

2015 டிசம்பர் - நாடா

2016 டிசம்பர் - வர்தா

2017 நவம்பர் - ஒகி

2018 நவம்பர் - கஜா

Jana Tamil Question Bank (10th Tamil Model Test)
Target TNPSC FB Group Tamil Model question paper 

படித்ததை எல்லாம் எளிதான நினைவில் வைத்துக்கொள்வது எப்படி?
Maduramangalam Free Coaching Centre TNPSC Model Test Papers pdf 
List of competitive exams in india
ஐஏஎஸ் தேர்வு எழுதி வெற்றி பெற்ற சர்வர் ஜெயகணேஷ்! 

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

இனி பதிவு செய்தவர்கள் மட்டுமே ONLINE TEST எழுத முடியும். எனவே இங்கு பதிவு செய்யவும்.

You can also receive Free Email Updates:

Copyright

Protected by Copyscape Website Copyright Protection