இந்து மத இணைப்பு விளக்கம் வினா விடைகள்

1. விநாயகருக்கு எத்தனை கரங்கள்?
(A) 5
(B) 2
(C) 3
(D) 7
See Answer:

2. வெள்ளை நிற வடிவினள்
(A) இலட்சுமி
(B) கலைமகள்
(C) பார்வதி
(D) காளி
See Answer:

3. சமணம் எந்த நாட்டில் தோன்றியது?
(A) இந்தியா
(B) ஜப்பான்
(C) இலங்கை
(D) பர்மா
See Answer:

4. மகிடாசூரன் கொல்லப்பட்டத்தின் நினைவாகக் கொண்டாடப்படும் பண்டிகை எது?
(A) சரவண நவராத்திரி
(B) சதுர்மாத நவராத்திரி
(C) வசந்த நவராத்திரி
(D) தனுர்மாத நவராத்திரி
See Answer:

5. வேதங்களில் ரிக் வேதம் எத்தனையாவது வேதம்?
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
See Answer:

6. ‘வான்முகில் வழாது பெய்க’ என்ற வாழ்த்துப் பாடலை பாடியவர் யார்?
(A) கபிலர்
(B) இராமானுஜர்
(C) கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார்
(D) அருணகிரிநாதர்
See Answer:

7. வேதப்பொருளை மிகவும் நூற்பாவாக வகுத்தவர்?
(A) மகரிஷிஜைமினி
(B) இராமானுஜர்
(C) வேதவியாசர்
(D) மத்துவர்
See Answer:

8. திருமந்திரத்தின் மூன்றாம் தந்திரத்தில் உள்ள செய்யுட்களின் எண்ணிக்கை
(A) 223
(B) 332
(C) 333
(D) 222
See Answer:

9. இருபத்தெட்டு ஆகமங்களுள் எத்தனை ஆகமங்கள் சிவ பேதங்களாகும்?
(A) 10
(B) 12
(C) 13
(D) 14
See Answer:

10. இராமானுஜர் கூறும் பேதங்களின் எண்ணிக்கை?
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
See Answer:

Try Again! மீண்டும் முயற்சி செய்ய

இந்து மத இணைப்பு விளக்கம் மற்றும் சைவமும் வைணவமும் வினா விடைப் புத்தகம் - எந்தப் புத்தகம் படிக்கலாம்?

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

இனி பதிவு செய்தவர்கள் மட்டுமே ONLINE TEST எழுத முடியும். எனவே இங்கு பதிவு செய்யவும்.

You can also receive Free Email Updates:

Copyright

Protected by Copyscape Website Copyright Protection