இந்திய அரசியலமைப்பு - முழுமையான சுருக்கமான தொகுப்பு

இந்திய அரசியலமைப்பு முழுமையான சுருக்கமான தொகுப்பு
 • அரசியலமைப்பு சார்ந்த அமைப்புகளின் (Constitutional Bodies) ஷரத்துகள்
 • அரசியலமைப்பு சாராத அமைப்புகளின் ( Non- Constitutional Bodies) ஷரத்துகள்
 • அரசியல்கட்சிகள் தேசியகட்சி அங்கீகாரம் மாநில கட்சி அங்கீகாரம்
 • தற்போதுள்ள 7 தேசியக் கட்சிகள்
 • உச்சநீதி மன்ற, உயர்நீதி மன்ற ஷரத்துகள்
 • நிதி ஆணையம் குறித்த ஷரத்து
 • தேர்தல் ஆணையம் குறித்த ஷரத்து
 • குடியரசுத்தலைவர், பிரதமர் பற்றிய குறிப்புகள்
 • ஓய்வு பெறும் வயது
 • மாதச் சம்பளம்
 • அரசியலின் முக்கியச்சொற்கள் எடுக்கப்பட்ட மூலமொழி
 • அரசுக்கு வழிகாட்டும் நெறிமுறைகள்
 • நெருக்கடி நிலை அதிகாரம்
 • இந்திய அரசியலமைப்பு அட்டவணைகள் Schedules – 12
 • இந்தியாவும் அதன் ஆட்சிப்பகுதியும்
 • மொழிவாரி மாநிலங்கள் தொடர்பான கமிட்டிகள்
 • மாநிலங்கள் உருவான ஆண்டு
 • குறைந்தப்பட்ச வயது
 • குடியுரிமை (Citizenship)
 • அடிப்படை உரிமைகள் (Fundamental Rights)
 • இந்திய அரசியமைப்பின் வளர்ச்சி[சுதந்திரத்திற்கு முன்]
 • இந்திய அரசியமைப்பின் வளர்ச்சி[சுதந்திரத்திற்கு பின்பு]
 • இந்திய அரசியலமைப்பு சிறப்பம்சங்கள்
 • இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் முக்கிய அம்சங்கள் பெறப்பட்ட நாடுகள்
 • சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் கேபினட் உறுப்பினர்கள்
  பற்றிய முழுமையான தொகுப்பினை பதிவிறக்கம் செய்ய
  இங்கே சொடுக்கவும்

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

இனி பதிவு செய்தவர்கள் மட்டுமே ONLINE TEST எழுத முடியும். எனவே இங்கு பதிவு செய்யவும்.

You can also receive Free Email Updates:

Copyright

Protected by Copyscape Website Copyright Protection