ad

இந்திய அரசியலமைப்பு - முழுமையான சுருக்கமான தொகுப்பு

இந்திய அரசியலமைப்பு முழுமையான சுருக்கமான தொகுப்பு
 • அரசியலமைப்பு சார்ந்த அமைப்புகளின் (Constitutional Bodies) ஷரத்துகள்
 • அரசியலமைப்பு சாராத அமைப்புகளின் ( Non- Constitutional Bodies) ஷரத்துகள்
 • அரசியல்கட்சிகள் தேசியகட்சி அங்கீகாரம் மாநில கட்சி அங்கீகாரம்
 • தற்போதுள்ள 7 தேசியக் கட்சிகள்
 • உச்சநீதி மன்ற, உயர்நீதி மன்ற ஷரத்துகள்
 • நிதி ஆணையம் குறித்த ஷரத்து
 • தேர்தல் ஆணையம் குறித்த ஷரத்து
 • குடியரசுத்தலைவர், பிரதமர் பற்றிய குறிப்புகள்
 • ஓய்வு பெறும் வயது
 • மாதச் சம்பளம்
 • அரசியலின் முக்கியச்சொற்கள் எடுக்கப்பட்ட மூலமொழி
 • அரசுக்கு வழிகாட்டும் நெறிமுறைகள்
 • நெருக்கடி நிலை அதிகாரம்
 • இந்திய அரசியலமைப்பு அட்டவணைகள் Schedules – 12
 • இந்தியாவும் அதன் ஆட்சிப்பகுதியும்
 • மொழிவாரி மாநிலங்கள் தொடர்பான கமிட்டிகள்
 • மாநிலங்கள் உருவான ஆண்டு
 • குறைந்தப்பட்ச வயது
 • குடியுரிமை (Citizenship)
 • அடிப்படை உரிமைகள் (Fundamental Rights)
 • இந்திய அரசியமைப்பின் வளர்ச்சி[சுதந்திரத்திற்கு முன்]
 • இந்திய அரசியமைப்பின் வளர்ச்சி[சுதந்திரத்திற்கு பின்பு]
 • இந்திய அரசியலமைப்பு சிறப்பம்சங்கள்
 • இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் முக்கிய அம்சங்கள் பெறப்பட்ட நாடுகள்
 • சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் கேபினட் உறுப்பினர்கள்
  பற்றிய முழுமையான தொகுப்பினை பதிவிறக்கம் செய்ய
  இங்கே சொடுக்கவும்

Post a Comment

0 Comments