பொருளாதரம் குறித்த கேள்வி பதில்கள்-1


1. பின்வருவனவற்றில் எது பொதுத் துறை நிறுவனம்?
(A) எச்.எஸ்.பி.சி. பாங்க்
(B) எல்.ஐ.சி.
(C) சௌத் இந்தியன் பாங்க்
(D) பாங்க் ஆப் பஞ்சாப்
See Answer:

2. சிறு தொழில் நிறுவனங்களுக்கான நிதி உதவியை தரும் மிகப் பெரிய நிறுவனம் எது?
(A) ஐ.டி.பி.ஐ
(B) சிட்பி
(C) ஐ.எப்.சி.ஐ.
(D) நபார்டு
See Answer:

3. எச்.பி.ஜே. பைப்லைன் திட்டமானது எதை கொண்டு செல்ல உருவாக்கப்பட்டது?
(A) சுத்திகரிக்கப்படாத எண்ணெய்
(B) இயற்கை வாயு
(C) பெட்ரோலியம்
(D) இரும்பு தாது
See Answer:

4. அடிப்படை மற்றும் ஆதார தொழில் நிறுவனங்களை வளப்படுத்துவதை குறிக்கோளாகக் கொண்ட 5 ஆண்டு திட்டம் எது?
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
See Answer:

5. 1750ம் ஆண்டில் எந்த நாட்டில் தொழிற்புரட்சி உருவானது?
(A) பிரான்ஸ்
(B) இத்தாலி
(C) ஜெர்மனி
(D) இங்கிலாந்து
See Answer:

6. தொழிற்புரட்சியோடு தொடர்புடையது எது?
(A) ஹர்கிரீவ்ஸ்
(B) ஆர்க்வ்ரைட்
(C) கிராம்ப்டன்
(D) இவை அனைத்தும்
See Answer:

7.கடைசியாக தொழில்மயமான ஐரோப்பிய நாடு எது?
(A) ஜெர்மனி
(B) பிரான்ஸ்
(C) இத்தாலி
(D) ரஷ்யா
See Answer:

8. ஆசியாவில் முதன் முதலாக தொழில்மயமான நாடு எது?
(A) சீனா
(B) ஜப்பான்
(C) கொரியா
(D) சிங்கப்பூர்
See Answer:

9. ஒரே நேரத்தில் பணக்காரருக்கும் ஏழைகளுக்குமாக செயல்படும் 2 நாடுகள் இங்கிலாந்து எனக்கூறியவர்?
(A) டிஸ்ரேலி
(B) சர்ச்சில்
(C) அட்லி
(D) லாயிட்
See Answer:

10. இங்கிலாந்தில் தொழிற்சாலைகளுக்கான விதிமுறைகளை வடிவமைத்த முதலாவது தொழில் சட்டம் எந்த ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது?
(A) 1801
(B) 1802
(C) 1803
(D) 1804
See Answer:

Try Again! மீண்டும் முயற்சி செய்ய
  Chicago personal injury attorney   Auto Insurance Quote Life Insurance Quote Car Insurance Quote Best Equity Loan Mesothelioma Treatments  hair removal washington dc. laser hair removal washington dc. hair laser removal virginia.  hair removal washington dc
Previous
Next Post »
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

இனி பதிவு செய்தவர்கள் மட்டுமே ONLINE TEST எழுத முடியும். எனவே இங்கு பதிவு செய்யவும்.

முக்கிய அறிவிப்பு : இதில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விடைகள் உங்களுக்கு சரியான விடையை மட்டுமே வழங்க வேண்டும் என கருத்தில் கொண்டு பலமுறை சரி பார்க்கப்பட்டே வழங்கப்படுகிறது. இருப்பினும் தற்செயலாக பிழை ஏதேனும் இருக்க நேரிட்டால் அதனை தெரிவிக்கவும். தவறான விடையினால் ஏற்படும் இழப்புகளுக்கு www.tettnpsc.com பொறுப்பல்ல