தமிழ் இலக்கிய வரலாறு தேர்வு-211. வரலாற்றுச் செய்திகளை மிகுதியாகப் பாடியவர்
(A) பரணர்
(B) கபிலர்
(C) ஒளவையார்
(D) நக்கீரர்
See Answer:

2. வாழச் செய்த நல்வினை அல்லது ஆழுங் காலைப் புணைபிறிது இல்லை” எனப்பாடியவர் யார்
(A) கபிலர்
(B) உமாபதி சிவாச்சாரியார்
(C) அருள்நந்திசிவம்
(D) ஒளவையார்
See Answer:

3. எளிதில் பேசவும், எளிதில் பாடல் இயற்றவும் இயற்கையாக அமைந்தது தென்மொழியாகிய தமிழ் ஒன்றே என்று கூறியவர்?
(A) திரு.வி.க
(B) வள்ளலார்
(C) கால்டுவெல்
(D) ஜி.யு.போப்
See Answer:

4. தமிழ் நிலை பெற்ற தாங்கரு மரபின் மகிழ்நனை மறுகின் மதுரை என்று குறிப்பிடும் நூல்?
(A) சிலப்பதிகாரம்
(B) சிறுபாணாற்றுப்படை
(C) புறநானூறு
(D) பரிபாடல்
See Answer:
5. "தாழ்ச்சிசொலும் அடிமையலன் மக்கட் கெல்லாம் தலைவனெனப் பாடுபவன் கவிஞன், வீரன்" என்று பாடியவர் யார்?
(A) ஔவையார்
(B) பாரதியார்
(C) முடியரசன்
(D) பாரதிதாசன்
See Answer:

6. யாருடைய நடை ஆங்கில அறிஞர் ஹட்சனின் நடையைப் போன்றது என்று சோமலே பாராட்டுவார்?
(A) ஆறுமுக நாவலர்
(B) வ.வே.சு.ஐயர்
(C) இராஜாஜி
(D) ரா.பி.சேதுப்பிள்ளை
See Answer:

7. பாரதியாரை மறுமலர்ச்சியின் விடிவெள்ளி என்று கூறியவர்?
(A) தந்தைபெரியார்
(B) திரு.அரவிந்தர்
(C) சி.என்.அண்ணாதுரை
(D) இராஜாஜி
See Answer:

8. ''உரைநடையில் தமிழின்பம் நுகரவேண்டுமானால் சேதுப்பிள்ளை செந்தமிழைப் படிக்க வேண்டும்'' என்று கூறியவர் யார்?
(A) திரு.வி.க
(B) சுத்தானந்த பாரதி
(C) மு.வரதராசனார்
(D) அண்ணா
See Answer:

9. )“எனது இலங்கைச் செலவு” - என்ற பயண இலக்கிய நூலின் ஆசிரியர் யார் ?
(A) திரு.வி.க
(B) வையாபுரி பிள்ளை
(C) மு.வரதராசனார்
(D) ஏ.கே.செட்டியார்
See Answer:

10. தமிழ் திரைப்படப் பாடல்களில் புதுக்கவிதையைப் புகுத்திய சிறப்பு யாரைச்சாரும் ?
(A) கண்ணதாசன்
(B) பாரதிதாசன்
(C) வாலி
(D) வைரமுத்து
See Answer:

Try Again! மீண்டும் முயற்சி செய்ய Read more Questions
  Chicago personal injury attorney   Auto Insurance Quote Life Insurance Quote Car Insurance Quote Best Equity Loan Mesothelioma Treatments  hair removal washington dc. laser hair removal washington dc. hair laser removal virginia.  hair removal washington dc

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

இனி பதிவு செய்தவர்கள் மட்டுமே ONLINE TEST எழுத முடியும். எனவே இங்கு பதிவு செய்யவும்.

You can also receive Free Email Updates:

Copyright

Protected by Copyscape Website Copyright Protection