சமண சமய மாநாடுகள் நடைபெற்ற இடங்கள்


முதல் மாநாடு :

நடைபெற்ற இடம்  : பாடலிபுத்திரம்

(இங்கு ஜைனம் சுவேதாம்பர்கள், திகம்பரர்கள் என இரண்டாக பிரிந்தது)

இரண்டாவது மாநாடு :

நடைபெற்ற இடம் : வல்லபி (கி.மு.512)

புத்த சமய மாநாடுகள் நடைபெற்ற இடமும் ஆண்டும்  


படித்ததை எல்லாம் எளிதான நினைவில் வைத்துக்கொள்வது எப்படி?
TNPSC Group-4 (CCSE-4) தேர்வில் முதலிடம் பெற்ற பிரபுதேவாவின் அனுபவங்கள்
படித்ததை எல்லாம் எளிதான நினைவில் வைத்துக்கொள்வது எப்படி?
ஓர் எழுத்து ஒரு மொழி (ஓரேழுத்து தமிழ்ச் சொற்கள்)
நூல் மற்றும் நூலாசிரியர்கள்  

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

இனி பதிவு செய்தவர்கள் மட்டுமே ONLINE TEST எழுத முடியும். எனவே இங்கு பதிவு செய்யவும்.

You can also receive Free Email Updates:

Copyright

Protected by Copyscape Website Copyright Protection