ad

அறுசுவையின் பயன்கள்

இனிப்பு - வளம்
கார்ப்பு - உணர்வு
துவர்ப்பு - ஆற்றல்
உவர்ப்பு - தெளிவு
கைப்பு (கசப்பு) - மென்மை
புளிப்பு - இனிமை
ஐந்திலக்கணம்

1. எழுத்து
2. சொல்
3. பொருள்
4. யாப்பு
5. அணி

தொகைச்சொற்கள் PDF & Video 
Ayakudi Current Affairs 2018 
Jana Tamil Question Bank (6th Tamil Model Test)
Jana Tamil Question Bank (10th Tamil Model Test)Post a Comment

0 Comments