மரபுப் பிழையை நீக்குதல் - ஒலி மரபு

பறவை மற்றும் விலங்களின் 
ஒலி குறிப்பு மரபுச் சொற்கள்

பறவைகள்                                                            விலங்குகள்
ஆந்தை - அலறும்                                              நாய் - குரைக்கும்
கோழி - கொக்கரிக்கும்                                     நரி - ஊளையிடும்

குயில் - கூவும்                                                     குதிரை கனைக்கும்
காகம் - கரையும்                                                 கழுதை - கத்தும்
கிளி - கொஞ்சும்                                                  பன்றி - உறுமும்

மயில் - அகவும்                                                   சிங்கம் - முழங்கும்
கோட்டான் - குழலும்                                        பசு - கதறும்
வாத்து - கத்தும்                                                   எருது - எக்காளமிடும்
வானம்பாடி - பாடும்                                          எலி - கீச்சிடும்
குருவி - கீச்சிடும்                                                தவளை - கத்தும்
வண்டு - முரலும்                                                குரங்கு - அலம்பும்
சேவல் - கூவும்                                                    பாம்பு - சீறிடும்
கூகை - குழலும்                                                   யானை - பிளிரும்
புறா - குனுகும்                                                      பல்லி - சொல்லும்

பறவை மற்றும் விலங்குகளின் 
இளமைப் பருவம்
புலிப்பரள்             சிங்கக்குருளை
பூனைக்குட்டி      எலிக்குஞ்சு
நாளிணிக்குட்டி கோழிக்குஞ்சு
குதிரைக்குட்டி    கீரப்பிள்ளை
கழுதைக்குட்டி    மான்கன்று
ஆட்டுக்குட்டி      யானைக்கன்று
பன்றிக்குட்டி
தாவரங்களின் உறுப்புப் பெயர்கள்
சோளத்தட்டு      முருங்கைக்கீரை
தாழைமடல்        தென்னங்கீற்று
வாழையிலை     பனையோலை
வேப்பந்தழை      மாவிலை
மூங்கில் இலை நெல்தாள்


செடி, கொடி மரங்களின் தொகுப்பு 


பூந்தோட்டம்                     மாந்தோப்பு                  வாழைத்தோட்டம்
தேயிலைத் தோட்டம்   சோளக்கொல்லை   சவுக்குத்தோப்பு
தென்னந்தோப்பு              பனங்காடு                    வேலங்காடு

 பொருட்களின் தொகுப்பு பெயர்கள்

ஆடு - மந்தை          மாடு - மந்தை
எறும்பு - சாரை       கல் - குவியல்
சாவி - கொத்து       திராட்சை - குலை
பசு - நிரை                 யானை - கூட்டம்
வீரர் - படை             வைக்கோல்- போர்
விறகு - கட்டு         மக்கள் - தொகுப்பு


மரபுப் பிழையை நீக்குதல் Mp4 Video download

19ம் நூற்றாண்டில் சமூக மற்றும் சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள்
சுவாமி
விவேகானந்தர் 

அலிகார்‌ இயக்கம்‌ | சர்‌ சையது அகமதுகான்‌

இந்திய சமூக சீர்திருத்த இயக்கங்கள் | முக்கிய வினா விடைகள்

இந்திய விடுதலை போராட்டம் இயக்கங்கள்

TNPSC General Tamil Mock Test Free Download

கருத்துரையிடுக

1 கருத்துகள்