தமிழ் இலக்கியம் TNPSC Part-B & Part C Online test


1. நட்புக்கு - கரும்பை உவமையாகக் கூறும் நூல் எது?
(A) சிலப்பதிகாரம்
(B) குண்டலகேசி
(C) கலித்தொகை
(D) நாலடியார்
See Answer:

2. ‘கிருஸ்தவர்களின் களஞ்சியம்’ என்று அழைக்கப்படுவது எது?
(A) தேம்பாவணி
(B) சதுரகராதி
(C) இயேசு காவியம்
(D) இரட்சண்ய யாத்திரிகம்
See Answer:

3. ‘சதுரகராதி’ எத்தனை சிற்றிலக்கியங்களை கூறுகிறது?
(A) 86
(B) 96
(C) 76
(D) 56
See Answer:

4. கீழ்க்கண்டவற்றில் மு.கருணாநிதி இயற்றிய நூல்கள் எவையெவை?
(A) காகிதப்பூ
(B) பராசக்தி
(C) பூம்புகார்
(D) இவையனைத்தும்
See Answer:

5. கீழ்க்கண்டவற்றில் தமிழரின் சிறந்த கருவூலமாக கருதப்படுவது எது?
(A) புறநானூறு
(B) அகநானூறு
(C) கலித்தொகை
(D) தேம்பாவனி
See Answer:

6. கீழ்க்கண்டவற்றில் ‘புலன்’ என்னும் சிற்றிலக்கிய வகை எது?
(A) பள்ளு
(B) சதுரகராதி
(C) புறநானூறு
(D) அகநானூறு
See Answer:

7. ‘பிள்ளைத்தமிழ்’ எத்தனை பருவங்களை கொண்டுள்ளது?
(A) 6
(B) 8
(C) 10
(D) 12
See Answer:

8. சீறாப்புராணத்தை இயற்றிய ஆசிரியர் பெயர் என்ன?
(A) வீரமாமுனிவர்
(B) அப்துல் காதிர் மரைக்காயர்
(C) உமறுப்புலவர்
(D) கண்ணதாசன்
See Answer:

9. ‘திரிகடுகம்’ என்னும் நூலின் ஆசிரியர் பெயர் என்ன?
(A) திருவள்ளுவர்
(B) நல்லாதனார்
(C) கபிலர்
(D) மூவாதியார்
See Answer:

10. கீழ்க்கண்டவற்றில் ‘மறைமலைஅடிகள்’ இயற்றிய நூல்கள் எவையெவை?
(A) காமஞ்சரி
(B) குமுதவள்ளி
(C) கோகிலாம்பாள் கடிதங்கள்
(D) B மற்றும் C
See Answer:

Try Again! மீண்டும் முயற்சி செய்ய
Chicago personal injury attorney   Auto Insurance Quote Life Insurance Quote Car Insurance Quote Best Equity Loan Mesothelioma Treatments  hair removal washington dc. laser hair removal washington dc. hair laser removal virginia.  hair removal washington dc

1 comment:

  1. 10th question kku b,c than crect answer...but a crect ah nu theriyala

    ReplyDelete

Previous Page Next Page Home
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

இனி பதிவு செய்தவர்கள் மட்டுமே ONLINE TEST எழுத முடியும். எனவே இங்கு பதிவு செய்யவும்.

You can also receive Free Email Updates:

Copyright

Protected by Copyscape Website Copyright Protection